Trung Quốc sẽ dần chiếm lấy vai trò của Mỹ với tư cách là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới vào năm 2020. Đó là dự báo của một nghiên cứu do Tổ chức tư vấn kinh kế Global Insight có trụ sở tại Washington vừa đưa ra. Tuy nhiên, vị trí của Mỹ trong số các nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới vẫn sẽ giữ được sức mạnh của mình.

small_670.jpg Theo dự đoán của Global Insight, thị phần của Mỹ trong tổng sản phẩm toàn cầu sẽ giảm xuống còn 22,2% vào năm 2020 so với mức 25,5% trong năm vừa qua. Lúc này, thị phần của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt qua Mỹ với tỉ lệ 22,4% so với 12,1% trong năm 2006. Tỉ lệ của Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 9% và các nước Tây Âu cũng sẽ giảm mạnh.