VIT - Tham gia phiên họp với ủy ban hợp tác về kỹ thuật Trung – Mỹ lần thứ ba, Trung Quốc và Mỹ cùng tuyên bố đã đạt được những thành tựu tích cực về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trong thời gian tới hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch và vấn đề biến đổi khí hậu. Phía Trung Quốc cho hay, tân chính phủ Mỹ rất quan tâm đến vấn đề khoa học công nghệ mang tính toàn cầu, hơn nữa, hợp tác hai nước tại lĩnh vực năng lượng cũng như biến đổi khí hậu sẽ nhận được những hộ trợ về tài chính tích cực từ chính phủ. Bởi đây là một trong các trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc và cũng là một đòi hỏi cần thiết nhằm đạt được phát triển bền vững. Phía Trung Quốc bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ hợp tác với Mỹ trong việc thúc đẩy nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Hợp tác này cũng thể hiện sự hiểu biết và tình bạn thân mật của nhân dân hai nước. Theo nhận định của phát ngôn viên Nhà Trắng, hợp tác kỹ thuật của Trung Quốc và Mỹ đang trong thời gian kiểm nghiệm, trải qua 30 năm, hai bên đã tiến hành nhiều hợp tác tích cực trên lĩnh vực này và hiện tại là lĩnh vực năng lượng sạch, vấn đề biến đổi khí hậu,… Theo báo cáo tình hình công tác đối phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ Trung Quốc, trong đó nêu rõ Trung Quốc sẽ đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục thực hiện Phương án Quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, nâng cao năng lực tổng hợp, kiện toàn xây dựng cơ chế và pháp chế trong lĩnh vực này, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế chống tình trạng Trái đất ấm dần lên...