(CafeF) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2009 hạ lần đầu tiên từ năm 2002. > Trung Quốc sẽ là tâm điểm của thế giới / Trung Quốc “tiến thoái lưỡng nan” / Trung Quốc kêu gọi chấm dứt sự thống trị của USD