Trong số này có 10.666 em vẫn đang tiếp tục phải điều trị tại các bệnh viện (6 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch) và 36.144 em đã được xuất viện