Đây là trận động đất thứ 8 mạnh trên 5 độ richte xảy ra ở khu vực này kể từ ngày 21/3.