Theo số liệu thống kê của phía Ấn Độ, năm 2007, kim ngạch buôn bán hai chiều Trung - Ấn đạt 38,6 tỷ USD, cao hơn 4 tỷ USD so với kim ngạch thương mại Mỹ-Ấn cùng kỳ.