Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 25/3 đã tuyên bố dành ưu tiên hàng đầu cho công tác chống tham nhũng.