VIT - Gần đây, Chính phủ Iraq đã phê duyệt quyết định đồng ý cho Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và British Petroleum (BP) của Anh, cùng tham gia đấu thầu tại mỏ dầu ở phía Nam Rumaila.

Được biết, hiện tại, phía công ty Dầu mỏ Trung Quốc đang có những nỗ lực dành được hợp đồng cho khai thác mỏ dầu West Qurna-1, lần này phía Tổng công ty dầu mỏ Trung Quốc đã chọn công ty năng lượng Total của Pháp là đối tác mới. Giới phân tích cho rằng, phía công ty của Trung Quốc đang điều chỉnh giảm xuống mức giá chào hàng, nhằm đạt được mức giá mà Chính phủ Iraq có thể chấp nhận được. Rõ ràng, đối với các thị trường mới nổi, khi tiến vào thị trường năng lượng Iraq, mức lợi nhuận là hoàn toàn cầu thiết. Ngoài ra, công ty năng lượng Lukoil của Nga, Exxon Mobil và ConocoPhillips của Mỹ cũng đã gửi một phương án dự thầu. Được biết, lần đấu thầu này là hành động lần thứ hai của phía Trung Quốc. Ngày 3/10, Iraq và các đại gia dầu mỏ gồm BP của Anh và Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã đồng ý các điều khoản thương mại nhằm tăng gấp ba lượng khai thác tại mỏ dầu Rumaila. Được biết, thương vụ đầu tư này giới hạn trong 20 năm với tổng trị giá khoảng 14 - 20 tỷ USD. West Qurna – 1 có trữ lượng khoảng 8,7 tỷ thùng dầu, sản lượng năm 2008 là 400.000 thùng/ngày, sản lượng tiềm năng là 650.000 thùng/ngày.