Trung Quốc vẫn là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ trong năm 2009 chứ không phải Nhật Bản như thông báo trước đây.

Số liệu đã được chỉnh sửa do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 26/2 cho thấy mặc dù Trung Quốc đã hạn chế mua trái phiếu Mỹ, song tính đến cuối tháng 12/2009, Bắc Kinh đã nắm giữ 894,8 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, cao hơn 755 tỷ USD được dự đoán trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với 929 tỷ USD trong tháng 11. Trong khi đó, tháng 12/2009 Nhật Bản chỉ giữ 765,7 tỷ USD trái phiếu Mỹ, giảm so với ước tính 769 tỷ USD trước đó. Số liệu trên được Bộ Tài chính Mỹ điều chỉnh sau khi đã tính gộp số trái phiếu của nước này mà Trung Quốc nắm giữ ở các thị trường thứ ba, như Anh và Hongkong. Hồi giữa tháng, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Nhật Bản đã thay thế Trung Quốc trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu của Mỹ.