Ngày 8-10, Trung Quốc đã công bố tiêu chuẩn mới về chất lượng sữa. Theo tiêu chuẩn mới, hàm lượng melamine trong sữa bột trẻ em không được vượt quá 1 mg trên mỗi kg;