Dự kiến trong 12 năm tới, Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng thêm 3 sân bay dân dụng mới tại tỉnh đảo Hải Nam. Đây là một phần trong quy hoạch tổng thể xây dựng sân bay dân dụng của Tổng cục Hàng không Dân dụng Quốc gia Trung Quốc.

tq192 Từ nay đến năm 2020, Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng thêm 14 sân bay dân dụng mới tại khu vực Trung Nam bộ, trong đó có 3 sân bay dân dụng ở tỉnh đảo Hải Nam là sân bay Đông Phương, Ngũ Chỉ Sơn và Bá Ngao. Như vậy, cùng với 2 sân bay dân dụng quốc tế hiện hữu là Mỹ Lan (Hải Khẩu) và Phượng Hoàng (Tam Á), Hải Nam sẽ có 5 sân bay dân dụng, hình thành hệ thống vận tải hàng không hoàn chỉnh trên cả 4 hướng. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đảo Hải Nam. Trong 3 dự án nói trên, sân bay Bá Ngao, với vốn đầu tư dự kiến gần 140 triệu USD, đang được trình Chính phủ Trung Quốc phê duyệt. Trong khi đó, hai dự án Ngũ Chỉ Sơn và Đông Phương đang trong quá trình chuẩn bị, tập trung vốn. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, hai sân bay quốc tế Mỹ Lan và Phượng Hoàng cũng sẽ tiếp tục được mở rộng, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu USD.