Mượn thẻ sĩ quan của một trung tá về hưu, ông Hứa tẩy xóa, 'biến hóa' thành trung tướng quân đội để đi lừa. Khi bị phát hiện lừa đảo, ông này đã 'dựng' lên cho người bị hại về một 'kho báu' gồm kim cương, vàng, coltan... sẽ được nhập từ nước ngoài về để làm tin.