Giadinh.net - Đã trúng tuyển vào trường, tham gia chương trình học hè và được xếp lớp nhưng sau ngày ...