TT - Cuộc gặp gỡ được chờ đợi của lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới tại London vào ngày 2-4 bắt đầu được chào đón bằng các cuộc biểu tình quy mô.