TTO - Trường CĐ nghề Hoàng Diệu (Đà Nẵng) được thành lập theo quyết định số 613/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - thương binh và xã hội.