SGTT.VN - Trường đại học FPT bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên hệ cao đẳng thực hành FPT Polytechnic ngành công nghệ thông tin và kinh doanh trong tháng 9. Sinh viên theo học chương trình này sẽ được nhận bằng cao đẳng nghề sau sáu học kỳ.

Ông Đàm Quang Minh, giám đốc FPT Polytechnic cho biết, điểm nổi bật của chương trình này là nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang tính thực hành cao, khắc phục hạn chế của các chương trình đào tạo hiện nay thường nặng về lý thuyết. Các sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ được nhà trường giới thiệu việc làm.