(iHay) Ngày cuối cùng ở Trường Sa, tàu chạy về Vũng Tàu kết thúc chuyến đi không dễ có được lần thứ 2...