Nằm khiêm tốn cuối một con ngõ sâu, ngân quỹ không lớn, nhưng trường tiểu học Thái Phiên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng lại rất nổi tiếng trong ngành giáo dục về việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý.