Tuyển sinh đã vào mùa. Khác với mọi năm, năm nay, thí sinh (TS) từ khắp các nơi đều được đến với tư vấn hướng nghiệp của các trường.