Để xét nghiệm truy tìm các hóa chất độc hại trong sữa sẽ mất một thời gian dài, vì Việt Nam chưa có quy trình và hóa chất kiểm tra.