QĐND - Ngày 29-9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ra quyết định số 496/QĐKT-TƯĐTN về việc truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Binh nhất Lưu Minh Tưởng...