TT - Hiện cả nước có 45 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp ở 60 địa phương và chủ yếu chỉ tập trung ở khu vực đông dân cư. Công nghệ chủ yếu là analog nên chất lượng hạn chế, loại hình dịch vụ nghèo nàn. Nhà cung cấp có năng lực mạnh về mọi mặt còn ít.