Đã đến lúc em phải quên anh thôi, quên những kỷ niệm ngày mình bên nhau...