(ATPvietnam.com) -CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã CK: TSC) thông báo, ông Phạm Văn Mạnh (em ông Phạm Văn Tuấn – Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đocos Công ty) đã bán 10.000 cổ phiếu.