(InfoTV) – LNST 2009 của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) đạt 13,74 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2008.

Cụ thể, trong quý IV, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TST đạt 106,1 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 209,54 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 6,39 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 13,74 tỷ đồng, tăng 3,58 tỷ, tương ứng tăng 26%. EPS đạt 2.862 đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn con số 18 tỷ đồng mà công ty ước tính trước đây và cũng thấp hơn kế hoạch năm là 15,6 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/3 cổ phiếu TST tăng 400 đồng/CP, tương ứng 1,3% và đóng cửa ở mức 31.600 đồng/CP. InfoTV Hoàng Lan