(VH)- Ngày 15.10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, cơ quan này vừa đón nhận giải thưởng 500 thương hiệu hàng đầu năm 2009.

Đây là giải thưởng do Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thương hiệu Việt tổ chức bình chọn. Nhiều lễ hội do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì; những đóng góp trong khoa học bảo tồn của cơ quan này đã được Ban tổ chức đánh giá là có những giá trị hàm lượng trí tuệ và chất xám cao. Nhiều năm qua, với chức năng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được ghi nhận với nhiều thành tích thông qua các giải thưởng khác nhau.