(VH)- UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa ký kết với Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Chương trình hỗ trợ xây dựng trường học và trồng rừng” tại tỉnh này.

Theo đó, từ năm 2010- 2013, Tập đoàn Aeon sẽ viện trợ không hoàn lại cho Thừa Thiên - Huế chương trình xây dựng mới 30 trường học (mỗi năm 10 trường) với tổng vốn viện trợ là 3 triệu USD, tương ứng 100.000 USD mỗi trường học. Và vốn đối ứng của địa phương là 1,89 triệu USD (đất, trang thiết bị, đền bù giải phóng mặt bằng...). Ngoài ra, Tập đoàn Aeon sẽ tài trợ dự án trồng rừng giao lưu trên diện tích 34 ha tại khu vực đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc) với số tiền tài trợ là 96.026 USD. S.Thùy