(CafeF) - Nhà đầu tư trên TTCK châu Á lạc quan về khả năng một loạt biện pháp mới của chính phủ các nước sẽ có thể hồi phục hoạt động tín dụng và tăng trưởng kinh tế. > Kích cầu sẽ hồi sinh kinh tế châu Á? / Warren Buffett châu Á : “Đã đến lúc mua cổ phiếu và bất động sản”