(CafeF) - Sau chuỗi ngày đầy tốt đẹp và tăng điểm ấn tượng, thị trường chứng khoán thế giới lại quay trở lại chuỗi ngày không mấy sáng sủa.