(TNO) Sáng nay (26.3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày, từ 1.1.2009, sẽ giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 28% hiện nay xuống còn 25%.