(PL)- Hôm qua (8-10), tại diễn đàn doanh nghiệp Đông Á về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam luôn đứng trước những thách thức gay gắt về môi trường và sự phát triển bền vững.