Charles Lee Young (ảnh) là doanh nhân Mỹ gốc Hàn đã gắn bó cuộc sống tại VN hơn hai thập kỷ qua. Phải hai lần thuyết phục, doanh nhân này mới đồng ý để tôi ghi lại câu chuyện cuộc đời.