Khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 79 tỷ đồng trong tuần qua.

Trong tuần trước, VN-Index tăng 5,6 điểm từ 605 lên 611,6. Khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 151,7 triệu cổ phiếu/ngày, tăng 26,2%, giá trị khớp lệnh đạt 2.643,5 tỷ đồng/ngày, tăng 20,4% so với tuần trước đó.

Trái ngược với hoạt động bán ròng của khối ngoại trên HSX (bán ròng 338 tỷ đồng), tự doanh công ty chứng khoán đã mua ròng trở lại trong tuần này với giá trị gần 79 tỷ đồng.

Trong đó, khối tự doanh bán ròng phiên đầu tuần và mua ròng 4 phiên còn lại. Đặc biệt, phiên ngày 2/10, khối tự doah mua mạnh trên HSX với giá trị 121 tỷ đồng, mua ròng hơn 83 tỷ đồng.

Nguồn: HSX