Tố lừa cháu bé con một người quen ở gần chỗ trọ bắt đi giam giữ để tống tiền nhưng khi cháu khóc sợ bị lộ nên hắn đã dùng dây xiết cổ cháu đến chết sau đó vùi xác xuống mương. Trên đường ra Bắc, hắn vẫn gọi điện tống tiền...