Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines có phút yếu lòng đổ lệ trong phiên điều trần trước Thượng viện về cuộc chiến chống ma túy.