Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm 2017-2018.

Tu nam hoc 2017-2018: Ap dung khung ke hoach thoi gian nam hoc moi - Anh 1

Ảnh: TTXVN