Vị tu sĩ này đã sống 20 năm trên đỉnh mỏm núi cheo leo vì tín ngưỡng tôn giáo.

Maxime là tên viết tắt của nhà thờ trên đỉnh Cột Katskhi . Ông đã sống một mình trên đỉnh núi đá trong 20 năm qua.

Những người theo ông thường xuyên viện trợ thức ăn bằng ròng rọc.

Một hầm mộ dưới nhà thờ. Các Kitô sống trên đỉnh cột trụ để né tránh sự cám dỗ của thế gian từ thế kỷ 15 .

Mỗi khi muốn xuống núi, ông phải mất 20 phút cho quãng đường 40m.

Tào Nga (Xzone/Tri Thức Thời Đại)