(PL)- Hôm qua (26-3), Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ Nguyễn Công Hóa cho biết việc chuẩn bị kỹ thuật cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 (từ ngày 30-3 đến 1-4) đã cơ bản hoàn tất