Các nhà thiên văn học đã phát hiện một vật thể vũ trụ kỳ lạ nhất lóe sáng 40 lần trước khi biến mất. Rất có thể đây là một mắt xích bị khuyết trong họ sao nơtron, trường hợp đầu tiên về một vật thể với từ trường mạnh đến kinh ngạc tạo ra ánh sáng ngắn mạnh và nhìn thấy được.