Nhiều người quan tâm, lo lắng trước rối rắm giấy tờ nhà, đất hiện nay. Sở dĩ người dân lo lắng vì cho đến giờ phút này, phía nhà nước vẫn chưa thống nhất được...