Hè này vợ chồng tôi sẽ đi Chiang Mai (Thái Lan) tự túc 3 ngày. Vé máy bay tôi đã mua rồi (chuyển tiếp tại Bangkok). Nay tôi mong được tư vấn về khách sạn, phương tiện vận chuyển, địa điểm tham quan... (Nguyễn Tùng)