TTO - Từ ngày 1-4-2008, Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng hệ thống đặt hẹn visa mới qua mạng, nhằm thúc đẩy hơn nữa thuận tiện cho việc xin visa không di dân vào Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm visa du học, du lịch, công tác, trao đổi văn hóa…