Cự Giải cư xử cực kỳ khéo léo và biết cách xoa dịu mỗi khi người yêu nổi giận. Song Tử có thể đầu tư nếu muốn.

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 1

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 2

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 3

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 5

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 6

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 7

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 9

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 10

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 11

Tu vi thu Ba 9/2 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo