Xử Nữ đang rậm rịch lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch sắp tới. Ai đó nói với Bò Cạp rằng bạn thật khác thường, tính cách bỗng trở nên khó hiểu và bướng bỉnh hơn.

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 1

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 2

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 3

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 5

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 6

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 7

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 9

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 10

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 11

Tu vi thu Hai 13/6 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)