Nếu tỏ tình hôm nay, khả năng Bạch Dương bị cự tuyệt là rất cao. Cậu bạn ngồi cùng bàn có những biểu hiện quan tâm lạ thường khiến Kim Ngưu dễ hiểu lầm.

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 1

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 2

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 3

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 5

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 6

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 7

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 9

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 10

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 11

Tu vi thu Tu 2/3 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo