Cùng tô điểm cơ thể bằng những hình xăm tự tạo mà không hề đau đớn như xăm thông thường.