Hơn hai tuần nay, bà Lê Thị Nhâm (quận Tân Bình, TP.HCM) đứng ngồi không yên. Căn nhà của bà bỗng dưng bị người khác tới bẻ khóa rồi dọn đồ đạc tới ở luôn.