(Zing) - Đầu tuần, Song Tử sẽ gặp một số rắc rối về tài chính. Nếu cần nhờ đến bạn bè chia sẻ và giúp đỡ, bạn chớ ngại ngần nhé.