Cầm tận 2 micro, Tuấn Hưng sung hết cỡ cùng hàng ngàn khán giả tại Heineken Countdown Party 2016.

Hưng Social