(InfoTV) - Trong tuần này, thị trường tiếp tục chứng kiến những phiên đi xuống và khối ngoại duy trì được xu hướng mua ròng. Trong đó, khối ngoại mạnh mua VNM, SSI, bán DPM, VNM.

Khối ngoại mua EIB, VNM, bán PPC, VSH Trong tuần này, VN-Index khá thăng trầm khiến khối ngoại đẩy mạnh mua vào. Khối lượng giao dịch tăng đáng kể. Cả tuần, tổng khối lượng mua vào của khối ngoại đạt 18.019.510 đơn vị, tương ứng 1.107.685.647.000 đồng, tăng 5.989.780 đơn vị, tương ứng 49,79% về khối lượng, tăng 567.372.176.000 đồng, tương ứng 105% về giá trị. Tổng khối lượng bán ra tăng nhẹ, đạt 8.383.330 đơn vị, tương ứng 399.427.274.000 đồng, tăng 810.400 đơn vị, tương ứng 10,7% về khối lượng và tăng 63.789.288.000 đồng, tương ứng 19% về giá trị. Cả tuần, tổng khối lượng mua vào chiếm 12,73% toàn thị trường về khối lượng và 17,67% về giá trị. Tổng khối lượng bán ra chiếm 5,67% toàn thị trường về khối lượng và 6,18% về giá trị. Lượng mua vào nhiều hơn bán ra 9.636.180 đơn vị, tương ứng 708.258.373.000 đồng. Tuần qua, khối ngoại vẫn giao dịch chủ yếu các blue-chips, trong đó khối ngoại đặc biệt tập trung vào VNM, PPC, HAG. Khối lượng mua vào 3 mã này đều rất lớn. VNM vươn lên đứng đầu danh sách các cổ phiếu được khối ngoại mua vào nhiều nhất trong tuần với khối lượng khá lớn. Tổng khối lượng mua vào VNM của NĐTNN đạt 2.807.590 đơn vị, tương ứng 239.319.065.000 đồng. Lượng bán ra VNM cũng khá cao, đạt 824.350 đơn vị, tương ứng 70.187.845.000 đồng. Các mã đứng sau VNM gồm có SSI (1.087.650 đơn vị), PPC (957.270 đơn vị), HAG (881.070 đơn vị), CII (876.060 đơn vị), GMD (858.330 đơn vị), VCB (743.820 đơn vị), FPT (743.450 đơn vị), HPG (702.010 đơn vị), BVH (666.660 đơn vị), REE (664.450 đơn vị), SJS (642.120 đơn vị). DPM đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị NĐTNN bán ra nhiều nhất với khối lượng rất cao, đạt 925.500 đơn vị, tương ứng 29.795.466.000 đồng. Trong khi đó lượng mua vào DPM đạt 280.360 đơn vị, tương ứng 9.069.614.000 đồng. Các mã đứng sau DPM gồm có VNM (824.350 đơn vị), VSH (635.530 đơn vị), PVT (634.280 đơn vị), VIC (322.100 đơn vị), PPC (314.140 đơn vị), VIP (269.830 đơn vị), HPG (261.750 đơn vị), FPT (253.880 đơn vị), KDC (242.110 đơn vị), SSI (223.890 đơn vị), GMD (208.390 đơn vị), PVD (206.550 đơn vị), Tuần này, khối ngoại tiếp tục giao dịch ảm đạm chứng chỉ quỹ, trong đó bán ra nhiều hơn mua vào. Tổng khối lượng mua vào đạt 231.690 đơn vị, tương ứng 3.039.196.000 đồng. Tổng khối lượng bán ra đạt 354.340 đơn vị, tương ứng 4.584.525.000 đồng. Sàn Hà Nội: Giao dịch sôi động KLS Tuần này lượng giao dịch của khối ngoại trên sàn Hà Nội giảm mạnh và vẫn đứng ở mức rất thấp. Lượng mua ròng vẫn được duy trì. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2.043.600 đơn vị, tương ứng 68.423.960.000.000 đồng. Như vậy, trong khi đẩy mạnh mua vào và tăng lượt giao dịch trên sàn Hồ Chí Minh thì khối ngoại tiếp tục giảm dịch trên sàn Hà Nội. Tuần này, lượng giao dịch giảm 757.000 đơn vị, tương ứng 27,03% về khối lượng và giảm 26.871.530.000 đồng, tương ứng 28,2%. KLS tiếp tục là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với khối lượng giảm mạnh so với tuần trước, chỉ đạt 219.100 đơn vị, tương ứng 7.187.430.000 đồng. Trong khi đó lượng bán ra KLS đạt 156.600 đơn vị, tương ứng 5.098.900.000 đồng. Các mã đứng sau KLS gồm có PVS (188.700 đơn vị), VCG (102.000 đơn vị), PVX (97.800 đơn vị), S99 (83.600 đơn vị), SHB (61.100 đơn vị), SD7 (53.900 đơn vị), TC6 (56.100 đơn vị), VE1 (54.200 đơn vị), SDT (46.600 đơn vị), S96 (43.600 đơn vị). Ở chiều ngược lại, KLS đứng đầu danh sách các cổ phiếu bị khối ngoại bán ra nhiều nhất với 156.600 đơn vị, tương ứng 5.098.900.000 đồng. Trong khi đó lượng mua vào KLS đạt 219.100 đơn vị, tương ứng 7.187.430.000 đồng. Các mã đứng sau KLS gồm có SHB (98.200 đơn vị), VCG (87.800 đơn vị), PVS (63.400 đơn vị), BCC (51.800 đơn vị), NBC (38.900 đơn vị), BVS (25.400 đơn vị), MHL (20.000 đơn vị), ICG (18.000 đơn vị). InfoTV Bảo Linh